فارسان
 
رعایت الگو مصرف برق و گاز نیازمند همیاری مردم است

۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳

زيادخواهان و زورگويان براي حذف جبهه مقاومت دست به همه ترفندها زده اند

۲۴ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹

شروع گام ششم طرح شهيد حاج قاسم سليماني در شهرستان فارسان

۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷

برخورد حذفي مستکبران با شهيد سليماني در فضاي مجازي نشانه ترس آن‌ها است

۱۷ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۰۷

بهترين سبک مديريت، الگو گيري از مکتب شهيد سليماني است

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۲۹

مکتب حاج قاسم، مکتب برازندگي و اميد دادن به جامعه است

۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳

حاج قاسم روحيه جهادي داشت و تن به مذاکره بي‌ثمر و تسليم شدن نمي‌داد

۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۳۲

حماسه نهم دي‌ماه برگ زرين ديگري در افتخارات مرد و زن ايراني است  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۳۷

تعميق بخشيدن فرهنگ ناب اسلامي، ویژگی مکتب حاج قاسم

۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸