امروز دشمنان به دنبال استحاله انقلاب هستند/رسالت ما در جنگ نرم سنگین‌تر از جنگ سخت است

امروز دشمنان به دنبال استحاله انقلاب هستند/رسالت ما در جنگ نرم سنگین‌تر از جنگ سخت است

زدودن گرد و غبار از محرومیت ، رهاورد گروه های جهادی

زدودن گرد و غبار از محرومیت ، رهاورد گروه های جهادی

بیکاری کابوس زندگی جوانان / اقتصاد بیمار نیازمند درمان است، مُسَکِن کارساز نیست

بیکاری کابوس زندگی جوانان / اقتصاد بیمار نیازمند درمان است، مُسَکِن کارساز نیست

صیانت از بیت المال رکن اصلی دیوان محاسبات/افزایش ریسک‌پذیری مدیران در دستور کار است

صیانت از بیت المال رکن اصلی دیوان محاسبات/افزایش ریسک‌پذیری مدیران در دستور کار است

با فروشندگان مواد مخدر، مماشاتی نمی‌شود

با فروشندگان مواد مخدر، مماشاتی نمی‌شود

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تا پاکسازی کامل منطقه آلوده شهرکرد ادامه دارد

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تا پاکسازی کامل منطقه آلوده شهرکرد ادامه دارد

قفل چالشتری و پشتوانه تاریخی 300 ساله

قفل چالشتری و پشتوانه تاریخی 300 ساله

کشت گیاهان دارویی گامی در جهت توسعه کشاورزی

کشت گیاهان دارویی گامی در جهت توسعه کشاورزی

مدیریت سبز صرفه جویی در آب را رقم میزند

مدیریت سبز صرفه جویی در آب را رقم میزند

تمایل خانواده‌های چهارمحالی به قبول سرپرستی اطفال شیرخوار/300 زوج در لیست انتظار پدر و مادر شدن

تمایل خانواده‌های چهارمحالی به قبول سرپرستی اطفال شیرخوار/300 زوج در لیست انتظار پدر و مادر شدن

تشریح آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا در مورد بازگشایی مدارس از ابتدای بهمن‌ماه

تشریح آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا در مورد بازگشایی مدارس از ابتدای بهمن‌ماه

90 درصد جرایم در حوزه زنان مرتبط با مواد مخدر است

90 درصد جرایم در حوزه زنان مرتبط با مواد مخدر است

koohrang ben saman shahrekord farsan kiar ardal brojan lordagan

تاريخ:

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

ساعت:

۱۳:۳۰:۳۰

16 Jan 2021